De websites van VID Nederland B.V. gebruiken (tracking- en profiling)cookies om het gebruik van de websites te analyseren, voor social media en om advertenties te tonen. Lees onze cookieverklaring voor meer informatie. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het gebruik van cookies.
5 meldingen (geen file) Volgende week pas voorjaarsvakantie in noorden en midden des lands Haringvlietbrug (A29) ook dit weekend dicht voor wegwerk A27 op twee plaatsen dicht door ongelukken 5 meldingen (geen file) Lange files door glasplaten op A28 A35 dicht na ongeluk bij Almelo Coentunnel (A10) dicht door ongeluk

Bluetooth-inwinning

Reistijden zijn een belangrijk onderdeel van de verkeersinformatie. Er zijn verschillende manieren om reistijden te bepalen. De VID doet dat in delen van Nederland door gegevens van passerende Bluetooth-apparaten te gebruiken. Die gegevens kunnen voor veel meer doeleinden worden gebruikt. Naast reistijden zijn ook zogenaamde Herkomst/Bestemmings-matrices af te leiden. Daarbij wordt inzichtelijk hoe verkeersstromen lopen. De inzet van Bluetooth-inwinning is kosteneffectief, omdat met een beperkt aantal posten een continue meting kan worden uitgevoerd, iets wat met traditionele methoden bijna onmogelijk is. Een ander voordeel is dat, mits de inwinpunten passen bij de onderzoeksvraag, ook achteraf nog een H/B-matrix of een reistijden overzicht kan worden gemaakt.

Niet alleen de VID gebruikt Bluetooth-gegevens. Ook andere partijen die verkeersinformatie maken kennen de voordelen van deze vorm van inwinning. Daarnaast maken zij gebruik van verplaatsingsgegevens van telecomproviders, informatie uit mobiele apps, etc. En al die partijen worden op gezette tijden door politie en justitie benaderd om mee te werken aan onderzoeken naar misdrijven. De VID vindt het belangrijk dat over dit meewerken geen onduidelijkheden bestaan en beantwoordt hieronder een aantal mogelijke vragen.

Werking

Hoe bepalen jullie reistijden met Bluetooth?

Een apparaat dat als 'zichtbaar' is ingesteld, zendt een unieke identificatiecode uit: het zogenaamde MAC-adres. De VID heeft zo'n 1000 inwinpunten die deze MAC-adressen oppikken en versleuteld doorgeven. Als een versleuteld MAC-adres op twee punten (zeg A en B) wordt waargenomen, dan is uit de tijdstippen van die waarnemingen een reistijd te bepalen. Zijn er voldoende van die reistijden bepaald, dan kan hieruit een betrouwbare reistijd worden afgeleid voor het traject A — B.

Bewaren jullie de ingewonnen gegevens?

Ja. De gegevens worden ten minste 3 maanden bewaard. De VID gebruikt de gegevens voor meer soorten producten. Sommige daarvan kunnen achteraf gevraagd worden. Bijvoorbeeld algemene verplaatsingspatronen of reistijden over andere trajecten. Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor onderzoek en optimalisatie van de rekenmodellen.

Zendt elk Bluetooth apparaat zo'n MAC-adres uit?

Nee. Een apparaat moet op 'zichtbaar' of 'waarneembaar' staan. Sommige apparaten (bijv. iPhones) kunnen alleen tijdelijk zichtbaar worden gemaakt, bij andere apparaten is het een instelling.

Is een MAC-adres uniek?

In principe wel. Het MAC-adres is een belangrijk onderdeel van het Bluetooth-proces. Een carkit herkent een toegelaten telefoon er bijvoorbeeld aan. Desalniettemin wordt sommige goedkopere apparatuur uitgeleverd met (allemaal) hetzelfde MAC-adres. Dergelijke adressen zijn voor de VID onbruikbaar en worden genegeerd.

Hoe werkt dat versleutelen?

De VID berekent een unieke zogenaamde hashwaarde op basis van het MAC-adres. Een hashwaarde valt niet terug te vertalen naar het oorspronkelijke MAC-adres. Dat komt omdat er informatie 'verloren' gaat bij de versleuteling.

Privacy

Mag dat inwinnen zo maar?

Ja. Net als bij WiFi gaan de MAC-adressen van Bluetooth-apparatuur vrij door de lucht. Eenieder mag deze opvangen en gebruiken. Bij Bluetooth geldt daarenboven dat de gebruiker het apparaat onzichtbaar kan maken. Dat kan in principe zonder de functionaliteit in te perken.

Maar een MAC-adres is toch zoiets als een persoonsgegeven?

Nee. Een MAC-adres is om te beginnen gelieerd aan een apparaat en niet aan een persoon. Wel kan er een sterke relatie bestaan tussen een apparaat (bijv. een telefoon) en een persoon (de eigenaar). Zo'n relatie is voor partijen als de VID niet te achterhalen, als het al mogelijk is. Om een Bluetooth MAC-adres te herleiden tot een persoon zou de VID ten eerste de leverancier van de telefoon moeten achterhalen en bij deze leverancier het zogenaamde IMEI-nummer van de telefoon moeten opvragen op basis van het Bluetooth MAC-adres. Vervolgens zouden alle telecomproviders benaderd moeten worden met het verzoek om te controleren of dit IMEI-nummer in hun netwerk gebruikt wordt, en zo ja door wie. De kans dat de telefoonleverancier zou meewerken aan een dergelijk verzoek van de VID is al nihil; de kans dat telecomproviders gehoor geven aan het vervolgverzoek is zo mogelijk nog kleiner.

Kunnen jullie dan geen persoonsrelatie leggen op basis van het verplaatsingspatroon?

Nee. Bij fijnmazige inwinning (denk bijvoorbeeld aan het inwinnen van posities via een mobiele app), kunnen verplaatsingspatronen soms gebruikt worden om een persoon te identificeren. Op basis van verplaatsingen kunnen bijvoorbeeld een huisadres en een werkadres worden bepaald. Het VID-netwerk is echter niet fijnmazig genoeg om dit te doen. Waarnemingen bij een inwinpost kunnen tot 100m van de post verwijderd zijn en inwinning vindt doorgaans plaats op doorgaande wegen. Daarmee ontstaan meer algemene patronen die niet kunnen leiden tot een persoon.

Zitten mijn gegevens ook in jullie database?

Zoals gezegd: de VID wint geen persoonsgegevens in. Als u een Bluetooth-apparaat in bezit heeft (gehad) dat als 'zichtbaar' is/was ingesteld en u daarmee in de buurt van een inwinpunt bent geweest, dan is er een kans dat het MAC-adres van dit apparaat versleuteld is opgeslagen (geweest).

Is jullie registratie aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens?

Nee. De gegevens die de VID opslaat zijn, zoals hierboven aangegeven, geen persoonsgegevens en daarbij hoort dus ook geen registratie. Daarnaast kan de VID geen invulling geven aan het informatierecht: het opvragen van de opgeslagen gegevens vereist vaststelling of de vragende partij hiertoe gerechtigd is en dat is niet mogelijk. Het recht op verwijdering is eveneens moeilijk in te vullen: weliswaar kan de VID op verzoek alle registraties van een (versleuteld) MAC-adres verwijderen, maar hierover kan zij niet rapporteren.

Vorderingen en gebruik als bewijslast

Waarom werkt de VID mee aan gegevensverzoeken van justitie?

Slechts indien daartoe gevorderd, geeft de VID inzicht in de registraties van door het bevoegd gezag aangeleverde MAC-adressen. De VID zou ook niet kunnen meewerken, hetgeen met zekerheid zou leiden tot een gang naar de rechter. De VID ziet daar geen noodzaak toe.

Als een MAC adres geen persoonskenmerk is, kan VID-data dan wel als bewijs gebruikt worden?

Kennelijk wel. Er zijn inmiddels rechtszaken geweest waarin van de VID verkregen gegevens als bewijs zijn ingebracht. Naar mening van de VID kunnen deze gegevens alleen als steunbewijs gelden. Immers: áls al iets kan worden afgeleid uit de gegevens van de VID, dan is dat niet meer dan dat het apparaat behorende bij het MAC-adres is waargenomen. Over de eigenaar/gebruiker zegt het niets.

Overigens honoreert de VID nimmer een gebiedsbeperking. Daarmee wordt het dus ook duidelijk als een apparaat níet in de buurt van een misdrijf is waargenomen. Ook dit zegt overigens niets over de verblijfplaats van de eigenaar/gebruiker.

Kan alleen de politie bij deze gegevens?

Ja en nee. De VID werkt alleen mee als er sprake is van een vordering. In de vordering is onder andere de relatie tussen het MAC-adres en het misdrijf vastgelegd. Andere partijen die vergelijkbare verzoeken zouden willen doen, zijn in principe niet in staat om de validiteit van hun verzoek aan te tonen. Hen staat echter vrij om de rechter deze validiteit vast te laten stellen en op basis van een gerechtelijke uitspraak eenzelfde verzoek te doen.

Spitsverwachting

ma 19 februari (Ochtend)
zware spits

Op voorhand verwachten we geen grote bijzonderheden. Enige spelbreker is het regenachtige weer. Misschien ontbreken er wat wintersportgangers, maar veel impact heeft dat nog niet.

Bij een zware spits wordt tot 350 km verwacht. Naast knelpuntfiles ook veel andere files.

ma 19 februari (Avond)
lichte spits

Een normale maandagmiddagspits. Het wisselvallige kan voor wat langere files zorgen, maar grote problemen verwachten we niet.

Bij een lichte spits wordt tot 150 km verwacht. De normale knelpunten hebben files.